Prateći program festivala

Četvrtak, 16. septembar 2021.

18.00h

Otvaranje Izložbe fotografija
40 GODINA FILMA “MAJSTORI, MAJSTORI!
Autor: Maja Medić
Lokacija: Narodni muzej Leskovac

Petak, 17. septembar 2021.

12.00h

Predstavljanje filma TRAG DIVLJAČI
Lokacija: Hol na I spratu

13.00h

Onlajn predavanje: Scenografija u igranom filmu
KREKA: LOVAC NA SNOVE
Predavač: Miljen Kreka Kljaković
Link će biti dostupan na sajtu

17.00h

Promocija knjige
Nacionalna klasa: Igrani filmovi Gorana Markovića
Autor: Maja Medić
Lokacija: Bioskop LKC

Subota, 18. septembar 2021.

12.00h

Predstavljanje Asocijacije filmskih festivala Srbije
Lokacija: Hol na I spratu LKC

17.00h

Promocija knjige
Snimatelj u srpskom filmu
Autor: Maja Medić
Lokacija: Bioskop LKC

19.00h

Tribina U krupnom planu
Gost: Ljubomir Bandović, glumac
Lokacija: Bioskop LKC

Nedelja, 19. septembar 2021.

17.00h

Promocija knjige
Pisci u bioskopu – Književna istorija naših filmskih događaja
Autor: Slobodan Šijan
Lokacija: Bioskop LKC

Ponedeljak, 20. septembar 2021.

13.00h

Konferencija reditelja
Lokacija: Foto-klub

17.00h

Promocija knjige
Kulturna politija i stimulacija filmske proizvodnje u Srbiji
Autor: dr Darija Bajić Božović
Lokacija: Bioskop LKC

19.00h

Tribina U krupnom planu
Gost: Marko Janketić, glumac
Lokacija: Bioskop LKC

Utorak, 21. septembar 2021.

13.00h

Online predavanje: Antropološki pristup pisanju scenarija (bazirano na istraživanjima mitova)
OD OTILIJE DO FRODA – HEROJEVO PUTOVANJE
Predavač: Ognjen Sviličić
Link će biti dostupan na sajtu

FESTIVALSKE IZLOŽBE

Izložba fotografija
40 GODINA FILMA “MAJSTORI, MAJSTORI
!”
Lokacija: Narodni muzej Leskovac

Izložba filmskih plakata
TRAGOVI JEDNOG VREMENA – Filmski plakat 1945-1970.
Lokacija: Galerija LKC

Izložba fotografija
ZEMLJA BOGOVA
Lokacija: Veliki hol LKC

Biografska izložba
“NIKO NIJE SAVRŠEN”
Milan D. Špiček
Lokacija: Veliki hol LKC

Izložba
GODINE LIFFE-a
Lokacija: Hol na I spratu